Foto: Amersfoorts Theater Terras © Cees de Vries
DeTuinderLusten_BBB JHL_5245 20100819
Foto: De Tuin der Lusten 2010 © Joris Hol

Over de vereniging

Buitentheaterfestivals in Nederland: samen naar een sterke sector

De Vereniging van Buitentheater Festivals Nederland (VBFN) heeft tot doel de kwaliteit en positie van Nederlandse buitentheaterfestivals te verbeteren. De vereniging bestaat uit 13 festivals, die kennis en ervaring met elkaar delen.

De VBFN verbetert de inhoud, financiering, promotie en marketing van de festivals. De leden werken samen en stimuleren bovendien de totstandkoming van nieuwe Nederlandse producties in de openbare ruimte en cross-overs.

Een van de activiteiten van de VBFN is de jaarlijkse Zomerpreview, een informele ontmoeting van artiesten, festivals, impresariaten en andere betrokkenen.

Doelstellingen

De Vereniging van Buitentheater Festivals Nederland heeft vier doelen geformuleerd.

  1. De VBFN wil de positie van haar leden versterken door het bevorderen van kennis en het regisseren van kennis- en ervaringsoverdracht.
  2. De VBFN wil de kracht en reikwijdte van de vereniging vergroten door middel van groei van het aantal leden en door het aantrekken van expertise.
  3. De VBFN gaat de belangen van de leden vertegenwoordigen bij overheden en fondsen.
  4. De VBFN gaat buitentheater als een volwaardige discipline op de kaart zetten. 
KunstenopStraat_RobBaas-KunstenopStraat-Oldenzaal-11
Foto: Kunsten op Straat © Rob Baas

Buitentheater

Een brede sector, gekenmerkt door een enorme passie

Buitentheater is de verzamelnaam voor alle podiumkunstdisciplines in de openbare ruimte. Dat kan zijn in alle mogelijke verschijningsvormen: theater, mime, muziektheater, objecttheater, dans, circus, performance, urban, muziek, installatiekunst en alle mogelijke cross-overs hiervan.

Tot de sector worden gespecialiseerde opleidingen (zowel zakelijk, als artistiek als technisch), productiehuizen, artiesten, collectieven, impresariaten, media, festivals gerekend. De meeste van deze partijen hebben hun eigen belangen en belangenbehartigers. Daarnaast bemoeien overheden zich via beleid en subsidies direct én indirect met de buitentheatersector.

De sector kenmerkt zich door de passie bij de mensen die er werken. Nagenoeg alle festivals zijn ontstaan vanuit een bezieling en urgentie om theater onder een groot en divers publiek te brengen.

De buitentheatersector heeft een enorm bereik, zoals duidelijk wordt uit de kengetallen voor Nederland. De sector kent een grote mate van zelfredzaamheid en ondernemerschap. Velen kennen geen structurele subsidierelatie met de overheid. De subsidies die worden gegeven zijn relatief klein en/of van korte duur. 

Partners

De VBFN werkt nauw samen met andere organisaties in het veld