Vereniging van Buitentheater Festivals Nederland (VBFN)

Buitentheaterfestivals niet geholpen met Garantiefonds

De op 19 maart 2021 aangekondigde Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19, beter bekend als het Garantiefonds Evenementen, zal voor veel buitentheaterfestivals in Nederland weinig tot geen soelaas bieden. Dat is de verwachting van de Vereniging van Buitentheater Festivals Nederland (VBFN) na een peiling onder haar (17) leden.

De garantieregeling omvat een aantal beperkingen die het voor veel festivals onmogelijk zal maken om er gebruik van te maken. Het gaat om de eis dat een evenement niet vrij toegankelijk mag zijn, hetgeen voor de meeste buitentheaterfestivals juist essentieel is om toegankelijk te zijn voor een breed publiek. Daarbij hebben lang niet alle festivals in het verleden een pandemieverzekering afgesloten. Tenslotte is de regeling op zijn vroegst pas op 1 juni actief, enkele weken voordat de eerste buitentheaterfestivals plaatsvinden.

‘De aanhoudende onzekerheid kan ertoe leiden dat ook in 2021 veel buitentheaterfestivals opnieuw niet kunnen doorgaan, of in sterk afgeslankte vorm,’ zegt voorzitter Adriaan Bruin van de VBFN. ‘Daar zijn niet alleen de festivals de dupe van, maar vooral de artiesten die hiermee twee opeenvolgende seizoenen verliezen en wie het water tot aan de lippen staat. Daarbij speelt ook het feit dat de organisaties veel meer aan faciliteiten zullen moeten uitgeven om hun festivals coronaproof te maken. Daar tegenover staan naar alle waarschijnlijkheid veel lagere publieksaantallen en het wegvallen van sponsors. We hadden onze hoop op het Garantiefonds gesteld, maar zijn ernstig teleurgesteld door de vele beperkingen.’