Lidmaatschap

Samen staan we sterk. De VBFN verwelkomt graag meer festivals bij de vereniging.

De leden van de vereniging komen gemiddeld drie keer per jaar bijeen in een ledenvergadering. Daarnaast wordt elk jaar een inspiratiebijeenkomst georganiseerd.

*Het lidmaatschapsgeld is afhankelijk van de begroting per kalenderjaar.
* Leden die een actieve bijdrage leveren aan de vereniging (bestuur of werkgroep) krijgen een korting van € 100 per jaar.
*Het eenmalige entreegeld bedraagt € 150. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

klein festival
350/jaar
Voor festivals met een begroting van€0 tot €100.000
middelgroot festival
450/jaar
Voor festivals met een begroting van€100.000 tot €250.000
groot festival
550/jaar
Voor festivals met een begroting van€250.000 of hoger
Liever eerst kennismaken als aspirantlid?
125 /jaar
Voor de duur van maximaal 1 jaar
Geen entreegeld
Geen stemrecht
DeTuinderLusten_SE - JHL_8817_jh

Voor leden

Samen naar een sterke buitentheatersector

Kennis en ervaring uitwisselen met andere organisatoren

Belangenbehartiging

Drie ledenvergaderingen per jaar

Deelname aan workshops, inspiratiesessies en kennisbijeenkomsten

Kennisuitwisseling tussen festivalteams

Gezamenlijke promotie

Toegang tot ledenpagina met nieuws, handige bestanden en meer

Partners

De VBFN werkt nauw samen met andere organisaties in het veld