Doelstellingen VBFN

De Vereniging van Buitentheater Festivals Nederland stelt zich ten doel:

  1. Het verbeteren van culturele festivals in Nederland die zich geheel of grotendeels richten op het presenteren van podiumkunst in de openbare buiten-ruimte of daarmee verbonden bijzondere locaties;
  2. Het verbeteren heeft betrekking op de inhoud van de programma’s, het ontwikkelen van nieuwe producties, de promotie en marketing en de financiering, het delen van kennis en ervaring, en het doen van onderzoek;
  3. Op een structurele manier de samenwerking tussen de onder 1. benoemde festivals te bevorderen;
  4. De positie van de benoemde culturele festivals bij lokale,provinciale, landelijke en Europese fondsen en overheden onder de aandacht te brengen, alsmede ook de positie van podiumkunst in de openbare ruimte of daarmee verbonden bijzondere locaties.
  5. Door de samenwerking een bijdrage te leveren aan en het stimuleren van nieuwe producties door uit Nederland afkomstige gezelschappen op gebied van podiumkunst in de openbare ruimte of daarmee verbonden locaties, met ook cross-oversnaar andere kunstdisciplines.