Straatartiest? Buitentheatermaker? Maak je bekend!

De Vereniging van Buitentheater Festivals in Nederland (VBFN) is bezig met het opstellen van een lijst van straat- en buitentheatergroepen in Nederland en Vlaanderen. Deze database willen wij gebruiken om groepen te benaderen voor activiteiten, zoals de Zomerpreview. Ook willen we de gegevens ter beschikking kunnen stellen aan de leden van de VBFN: de buitentheaterfestivals. We benaderen hiervoor actief artiesten die we al kennen. Heb je nog geen uitnodiging van ons ontvangen om je gegevens te controleren? Meld je dan zelf aan!

Om de gegevens actueel te houden zullen we je maximaal 1x per jaar vragen je informatie weer even te controleren. De database is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik binnen de VBFN. De gegevens zullen nooit aan anderen dan aan leden van de VBFN ter beschikking worden gesteld. Ook de leden mogen de gegevens niet aan anderen ter beschikking stellen. Zonder toestemming worden de gegevens niet gebruikt.

Naam- en adresgegevens

Straatnaam + nummer
Postcode
Plaatsnaam
Land

Toestemming